Informacja dla Rodziców Przedszkole nr 63 - Strajk

Szanowni Państwo!

Jak zapewne Państwo wiecie, toczą się rozmowy pomiędzy oświatowymi Związkami Zawodowymi a stroną rządową. Niestety, nie znamy jeszcze ostatecznych wyników. W związku z tym, informuję Państwa, że w Przedszkolu nr 63 we Wrocławiu odbyło się referendum strajkowe i ponad 90% uprawnionych nauczycieli oraz  pracowników administracji i obsługi opowiedziało się za rozpoczęciem akcji strajkowej.

Zdaję sobie sprawę, że dla Państwa, jako rodziców jest to sytuacja bardzo trudna, ale informuję Państwa, że od 8 kwietnia Przedszkole nr 63 nie będzie przyjmowało dzieci.
Tak więc, bardzo proszę o zapewnienie opieki swoim dzieciom.


Ważne informacje:
Jako rodzice możecie Państwo skorzystać z zasiłku opiekuńczego ZUS, nie są wymagane zaświadczenia wydawane przez Przedszkole:

Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy?
Jeżeli rodzic jest zatrudniony, to wniosek o wypłatę dostarcza swojemu pracodawcy. Jeśli prowadzi działalność gospodarczą, przynosi go do najbliższego oddziału ZUS-u. To wszystko można także zrobić online, poprzez indywidualne konto na platformie internetowej ZUS-u.
Dokumenty, które należy złożyć w swoim zakładzie pracy, niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego to oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki oraz wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15. Gdy zasiłek jest wypłacany przez ZUS (np. w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej), złożyć trzeba ZAS-36, czyli oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat i dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 – w przypadku pracowników albo ZUS Z-3a – w przypadku pozostałych ubezpieczonych oraz ZAS-36. Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej ZUS-u albo w osobiście w ZUS. Można także go wydrukować po wypełnieniu – w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.

Jednocześnie informuję, że Prezydent Wrocławia uruchomił miejskie ośrodki, aby Państwa wesprzeć w tych dniach i umożliwić spędzenie czasu w atrakcyjnych miejscach.

Spółki miejskie
https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Oferta%20dla%20szkol.pdf
https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Aquapark%20-%20200%20dziennie.pdf
https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Hala%20Stulecia%20-%20swm.pdf
https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/MPWiK%20Hydropolis%20190%203%20grupy.doc
https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Spartan%20-%20swm.pdf
https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Stadion%20Wroclaw%20-%20swm.pdf
https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/WKS%20Propozycja%20zajec%20pilkarskich%20dla%20Szkol.pdf
https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Oferta%20edukacyjna%20Zoo%20Wroclaw.docx

Jednostki miejskie
https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Capitol%20-%20swm%20715%20m%201o.doc
https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/MCS%20Wroclaw%20-%20swm%206o.pdf
https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Strefa%20Kultury%20Wroclaw%20490m%202o.docx

Kluby Sportowe
https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Forza%20Wroclaw.pdf
https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/kobu%201o.doc
https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Parasola%201o.docx
https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/sleza%20wroclaw%202o.pdf
https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Sypien%201o.doc
https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/szkolny%20zwiazek%20sportowy%2013o.pdf
https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/UKS%20talent%201o.docx
https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/wkk%201o.docx
https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/WKS%20Slask%202%204o.pdf
https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/WKSA%20Budokan.pdf

Partnerzy społeczni
https://www.wroclaw.pl/files/edukacja/strajk/Sensor%20fundacja%20FALA%2025m%201o.pdf


Pozdrawiam,
Beata Conner,
Dyrektor Przedszkola nr 63
ul. Horbaczewskiego 27 we Wrocławiu,
71/7986806