ZDJĘCIA PRZEDSZKOLNE

UWAGA!

W roku szkolnym 2015/2016 wszystkie zrealizowane w przedszkolu zdjęcia będą posortowane na foldery poszczególnych grup.
W czerwcu, po Tygodniu dziecka, zdjęcia te będą udostępnione - będzie możliwość ich zgrania.
W tym celu prosimy o przygotowanie czystego i podpisanego nośnika USB.