BADANIE SŁUCHU

 

W DNIU 17.04.2018 (WTOREK) NA TERENIE NASZEGO PRZEDSZKOLA ZOSTANIE PRZEPROWADZONE BADANIE PRZESIEWOWE SŁUCHU.


  • Dzieci młodsze (gr. I) zostaną poddane badaniu tympanometrycznemu (specjalistyczne, bezinwazyjne badanie słuchu, umożliwiające wykrycie nieprawidłowości w uchu środkowym, polegające na ocenie ruchomości błony bębenkowej)
  • Dzieci starsze (gr. II i III) zostaną poddane badaniu audiometrycznemu ( badanie słuchu oceniające próg słyszenia, które pozwala określić rodzaj i stopień ubytku słuchu)

Informację dotyczącą stanu słuchu otrzymają tylko rodzice tych dzieci, u których wyniki badań wykażą potrzebę dalszej, bardziej szczegółowej diagnostyki lub konsultacji ze specjalistą (lekarzem laryngologiem lub protetykiem słuchu). KB