Turniej wiedzy: Spacerkiem po Wrocławiu dawniej i dziś

W dniach 15-16 maja nasze przedszkole było już po raz piętnasty organizatorem we współpracy z Przedszkolem nr 31 
Turniej wiedzy o Wrocławiu: Spacerkiem po Wrocławiu dawniej i dziś.
Turniej ten jest częścią realizowanej od 15 lat Wielkiej Przedszkolnej Nagrody Wrocławia.
W tegorocznej edycji wzięło udział 14 placówek przedszkolnych z całego Wrocławia. 
Łącznie 56 dzielnych przedszkolaków, które w drużynach wędrowały od stacji do stacji,
gdzie musiały wykazać się wiedzą w zakresie znajomości zabytków naszego miasta,
najważniejszych symboli oraz ważnych miejsc.
Wszyscy dobrze się bawili i wracali do macierzystych placówek oblepieni
zdobytymi na stacjach naklejkami.
Za rok kolejna edycja.
Tymczasem z tegorocznej - 15 edycji Turnieju -- wyniki kształtowały się tak: Protokół Punktacji
KŁH