2017/2018

EDUKACJA PATRIOTYCZNA. PROJEKT "JESTEŚMY POLAKAMI"

W dniach 23- 27 kwietnia 2018 r.w naszym przedszkolu wszystkie grupy realizowały projekt z zakresu edukacji patriotycznej "JESTEŚMY POLAKAMI"
W tych dniach dzieci poszerzały wiedzę z zakresu wychowania patriotycznego. Dzieci poznały  mapę Polski, stolicę Polski – Warszawę, nasze miasto - Wrocław oraz rzeki – Wisłę i Odrę. Poza tym wzbogaciły słownik o pojęcie: symbole narodowe: godło - orzeł biały, flaga biało – czerwona, hymn - ,,Mazurek Dąbrowskiego”. W ostatnim dniu naszego projektu dzieci wzięły udział w mini happeningu patriotycznym. Nasze spotkanie zaczęliśmy od uroczystego odśpiewania hymnu Polski. Później obejrzeliśmy bajkę "Nasze symbole narodowe". Po bajce każda grupa zaprezentowała wykonane własnoręcznie wizytówki małego Polaka - medale, kotyliony oraz piosenkę o naszej ojczyźnie. Wszystkie dzieci wzięły również udział w quizie z wiedzy o naszej ojczyźnie. Na zakończenie projektu każdy jego uczestnik otrzymał flagę biało - czerwoną.

A.K.

ZMIANY W SYSTEMIE OPŁAT

Szanowni Państwo,

Od  01 maja 2018 roku zmianie ulega charakter opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -  z cywilnoprawnego na niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym. W związku z tym z dniem 30 kwietnia  2018r rozwiązaniu ulegają  Umowy o świadczeniu usług przedszkola, zawarte z Rodzicami na rok szkolny 2017/2018. Druki rozwiązania umów dostępne są u nauczycieli w grupach.
Podstawa prawna: (art.52  ustawy  z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych- Dz.U. z 2017 poz.2203).

Od 01 maja 2018r.  będziemy  ewidencjonować czas pobytu  dziecka  w  przedszkolu w formie papierowej poprzez rejestrację wejścia i wyjścia wychowanków. Nauczycielki będą dysponowały Arkuszami podobnymi do tych, które były stosowane dotychczas, rodzice/opiekunowie będą potwierdzać godzinę przyjścia i odebrania dziecka podpisem.  Taki system będzie obowiązywał do czasu założenia systemu ewidencjonowania czasu pobytu dzieci w przedszkolu. W przypadku elektronicznej rejestracji pobytu dziecka rodzicom będzie przysługiwała jedna karta rejestracji pobytu dziecka, w razie potrzeby możliwe będzie dokupienie dodatkowych kart. O szczegółowych zasadach funkcjonowania systemu zostaniecie Państwo poinformowani z chwila uruchomienia.
Od nauczycielek odbierzecie Państwo również  informacje dotyczące zmian w Statucie Przedszkola nr 63, związane z nowymi zasadami odpłatności.

Beata Conner, dyrektor Przedszkola.

WYJŚCIE DO TEATRU

23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) nasze przedszkole wźęło udział w przedstawieniu teatralnym
pt. Uwaga na przytulaka". Spektakl odbył się w Magicznym Teatrze Muzycznym we Wrocławiu. Przedstawienie opowiadało o małej Tinie, która pojechała do Anglii, do swojego wujka. Tam dziewczynka czuje się samotna i za sprawą czarów zyskuje nowego, dużego przyjaciela Przytulaka. Jednak dziewczynka nie potrafi do końca zająć się nowym przyjacielem. Z pomocą widzów - naszych dzieci udaje jej się dokonać właściwych wyborów, stać się odpowiedzialną osobą. Ten kolorowy, wesoły spektakl porwał wszystkich do zabawy, wspólnego śpiewania oraz nauki kilku słów w języku angielskim. Jest to teatr interaktywny, który w swoją akcję wciąga swojego widza. W tę rolę wspaniale weszły wszystkie dzieci.
A.K.

Projekt miejski "Spotkanie w muzeum"

W dniach 17. 18. i 19. kwietnia w placówkach muzealnych Wrocławia
odbywała się realizacja projektu miejskiego
"Spotkanie w muzeum"
.
Nasze przedszkole było organizatorem tego przedsięwzięcia we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.
W ramach aktywnych działań w programie Młodzi Obywatele Kultury /MOK/ udało nam się zorganizować 31 darmowych lekcji
i warsztatów muzealnych dla przedszkolaków z całego Wrocławia.

W tych trzech dniach blisko 770 dzieci w wieku przedszkolnym odwiedziło najciekawsze muzea naszego miasta.
A były to:
1. Muzeum Narodowe;
2. Muzeum Etnograficzne;
3. Muzeum Poczty i Telekomunikacji;
4. Muzeum Miejskie:
-- Muzeum Sztuki Mieszczańskiej - Stary Ratusz;
-- Muzeum Historyczne - Pałac królewski;
-- Muzeum Archeologiczne - Arsenał Miejski;
5. Muzeum Architektury;
6. Muzeum Przyrodnicze;
7. Muzeum Pana Tadeusza;
8. Ossolineum;
9. Muzeum Współczesne;

Z naszego przedszkola uczestnikami były dzieci z najstarszej grupy, które w ramach tego projektu 18 kwietnia uczestniczyły w warsztatach w Muzeum Pana Tadeusza.
KŁH

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

W środę 11 kwietnia odbyło się w zaprzyjaźnionej Bibliotece "Ikar"
uroczyste pasowanie dzieci 5-letnich na czytelników
.
Jest to wieloletnia tradycja naszego przedszkola - każdego roku w kwietniu, w okolicach Święta Książki odbywa się takie spotkanie.
Uroczystość dopełniły występy dzieci z każdej z grup. Były tańce i piosenki. Były wiersze i rymowanki.
Na koniec pozostały na scenie dzieci z III grupy.
Tym razem pasowanych było 17 dzieci, a te co już kartę miały "odświeżyły" przysięgę Dobrego Czytelnika
Każde dziecko dotknięte magicznym piórem przez p. Mariolę - naszego przewodnika po świecie biblioteki i książek - dostało dodatkowo upominek.
Były to m.in. pakiety startowe z kartą biblioteczną. Kartę taką wypełnia rodzic i jest ona podstawą do założenia konta bibliotecznego dla dziecka.
Aktywowana karta jest ważna we wszystkich filiach Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu.
Jak być dobrym czytelnikiem dzieci dobrze wiedzą spotykając się z książkami na co dzień.
A jak być dobrym użytkownikiem biblioteki, z pomocą rodziców - już wkrótce się dowiedzą.
KŁH