Grupa III - wiersze i piosenki

*                            *                             *                                   *

JESIEŃ

PIOSENKI