Aktualności

Projekt: RATUJEMY MISIA

Z radością informujemy Państwa, że nasza placówka zakwalifikowała się do realizacji projektu:
"Ratujemy Misia - Edukacja w zakresie pierwszej pomocy dla przedszkolaków"
, organizowanego przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej oddz. we Wrocławiu.
Realizacja projektu jest finansowana ze środków Fundacji PZU.

Pierwsza pomoc to często jedyna szansa, by zapobiec tragedii. Istotne jest to by już najmłodsi nabywali praktycznych umiejętności i oswajali się z ideą pomagania.

Projekt ma celu:

  • kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw wśród dzieci w wieku od 4 do 6 lat
  • nauka dzieci w wieku od 4 do 6 lat spostrzegania sytuacji zagrożenia oraz zapoznanie ich z podstawowymi procedurami zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia
  • zapoznanie dzieci w wieku od 4 do 6 lat ze sprzętem ratującym życie oraz numerami alarmowymi.

Dodatkowo w ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia z pierwszej pomocy dla rodziców, opiekunów dzieci, kadry przedszkoli biorących udział w projekcie/Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna/. Najważniejszym celem tych szkoleń, oprócz zapoznania ze sposobami udzielania pierwszej pomocy, będzie przezwyciężenie w sytuacji realnego zagrożenia strachu i popadania w panikę, które najczęściej towarzyszą takim zdarzeniom.

W celu potwierdzenia aktywnego udziału dzieci z dwóch grup naszej placówki - dzieci 4-5 letnich, bardzo prosimy rodziców/opiekunów o zgłaszanie się do nauczycieli poszczególnych grup w celu podpisania "Oświadczenia rodzica" - zgody na aktywny udział dziecka w projekcie.
Dla dzieci nieobecnych powyższy druk dostępny również na stronie organizatora: http://twpwroclaw.pl/o-twp/projekty/ratujemy-misia-edukacja-zakresie-pierwszej-pomocy-dla-przedszkolakow/ -- załącznik 2 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego. Prosimy o wypełnienie i dostarczenie takiej deklaracji najpóźniej do 29. września.

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE

W dniach 6-7 września odbyły się w poszczególnych grupach naszego przedszkola zebrania organizacyjne
Zgodnie z ustaleniami rodziców na rok szkolny 2017/2018 ubezpieczenie dzieci wynosi 49 zł.
Dodatkowe szczegóły są dostępne tutaj.

WAKACJE

Już zielone wakacje żegnamy,
Z podróży i wycieczek do przedszkola wracamy.
Czeka już auto, lalki i miś,
W co będziemy się bawić dziś?

UWAGA !!

W dniach 30. i 31. sierpnia zapraszamy rodziców zaczynających lub kontynuujących współpracę z naszym przedszkolem w roku szkolnym 2017/2018
do naszej placówki w celu podpisania Umowy na nowy rok szkolny
.

W tym celu bardzo prosimy o wypełnienie w dwóch egzemplarzach druku deklaracji - Umowy, do której potrzebne będą: nr konta bankowego, adres e-mail oraz deklaracja
godzin pobytu dziecka w przedszkolu. Bardzo prosimy o wcześniejsze ich przygotowanie.
Druk otrzymacie Państwo w tych dniach w przedszkolu.
Można również pobrać i wydrukować go ze strony - najlepiej dwustronnie
/zakładka "Organizacja/dokumenty"/. Wówczas - prosimy o wypełnienie jw.
dwóch egzemplarzy o powyższe dane i dostarczenie go w wyznaczonym terminie do placówki.

Na rok szkolny 2017/2018 obowiązują poniższe stawki.
W celu rozliczeń opłaty miesięcznej strony umowy przyjmują faktyczną liczbę dni roboczych w danym miesiącu. Bezpłatne są zajęcia w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze
5 godzin dziennie od godz. 7:00 do 12:00 /nasze przedszkole pracuje w godzinach: 6:30-17:00/;
Stąd opłata za przedszkole obejmuje:
-- stawka za każdą godzinę ponad wymiar w/w zajęć bezpłatnych /przed 7:00 i po 12:00/ -- 1,00 zł.
-- dzienna stawka żywieniowa wynosi 7,50 zł -- koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu.
W razie wątpliwości - w przedszkolu będzie dostępne dla Państwa zestawienie wyliczonych stawek za godziny deklarowane.

Szczegóły dotyczące opłat dodatkowo w zakładce "Organizacja/opłaty".

Dodatkowo przypominamy rodzicom, którzy w roku szkolnym 2017/2018 będą kontynuować współpracę z nami, że z dniem 1 września 2017 r.
tracą ważność dotychczasowe upoważnienia do odbioru dzieci.
Na potrzebę nowych Upoważnień - druk dostępny w zakładce "Organizacja/druki".
KŁH

Logowanie

Aktualnie na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 62 gości