ZMIANY W SYSTEMIE OPŁAT

Szanowni Państwo,

Od  01 maja 2018 roku zmianie ulega charakter opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -  z cywilnoprawnego na niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym. W związku z tym z dniem 30 kwietnia  2018r rozwiązaniu ulegają  Umowy o świadczeniu usług przedszkola, zawarte z Rodzicami na rok szkolny 2017/2018. Druki rozwiązania umów dostępne są u nauczycieli w grupach.
Podstawa prawna: (art.52  ustawy  z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych- Dz.U. z 2017 poz.2203).

Od 01 maja 2018r.  będziemy  ewidencjonować czas pobytu  dziecka  w  przedszkolu w formie papierowej poprzez rejestrację wejścia i wyjścia wychowanków. Nauczycielki będą dysponowały Arkuszami podobnymi do tych, które były stosowane dotychczas, rodzice/opiekunowie będą potwierdzać godzinę przyjścia i odebrania dziecka podpisem.  Taki system będzie obowiązywał do czasu założenia systemu ewidencjonowania czasu pobytu dzieci w przedszkolu. W przypadku elektronicznej rejestracji pobytu dziecka rodzicom będzie przysługiwała jedna karta rejestracji pobytu dziecka, w razie potrzeby możliwe będzie dokupienie dodatkowych kart. O szczegółowych zasadach funkcjonowania systemu zostaniecie Państwo poinformowani z chwila uruchomienia.
Od nauczycielek odbierzecie Państwo również  informacje dotyczące zmian w Statucie Przedszkola nr 63, związane z nowymi zasadami odpłatności.

Beata Conner, dyrektor Przedszkola.