UBEZPIECZENIE

Informujemy Państwa, że w bieżącym roku szkolnym 2018/2019 dzieci w przedszkolu
mogą być ubezpieczone w ramach uniwersalnego grupowego ubezpieczenia dzieci i młodzieży SCHOLAR Towarzystwo Ubezpieczeń „POLISA-ŻYCIE” Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group.
Obowiązujący zakres ubezpieczenia i wysokość świadczeń na rok szkolny 2018/2019 dla Przedszkola nr 63 odnajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce Organizacja/Opłaty.
Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne do wglądu w przedszkolu u Intendenta.

Jeżeli dziecko jest ubezpieczone poza przedszkolem i nie będą Państwo
korzystać z w/w ubezpieczenia grupowego - bardzo prosimy o dostarczenie
do przedszkola oświadczenia o rezygnacji z w/w ubezpieczenia i nr adekwatnej polisy.

KŁH