Troska o zdrowie dzieci

W poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży
Minister Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektor Sanitarny
zwracają się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu,
jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

W związku z powyższym, do Państwa - Rodziców i Opiekunów kierujemy list.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jego treścią, która jest dostępna tutaj.