Projekt edukacyjny RATUJEMY MISIA

W czwartek 22 listopada 2018 r. odbyły się w naszym przedszkolu warsztaty z pierwszej pomocy w ramach projektu "Ratujemy Misia - edukacja z zakresu pierwszej pomocy dla przedszkolaków". Spotkanie poprowadził pan Adrian - zawodowy ratownik medyczny. Przybył on do naszego przedszkola ze swoim przyjacielem, Misiem Gapciem, który często wpadał w kłopoty - poparzył sobie łapkę, przeciął się nożem i rozbił głowę. Pan ratownik pokazał nam jak zachować się i co robić w takich sytuacjach. Na tym spotkaniu poznaliśmy również podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia oraz numery alarmowe, pod które należy zadzwonić w takich sytuacjach. Pierwsza pomoc to często jedyna szansa, by zapobiec tragedii. Istotne jest to by już od najmłodszych lat nabywać praktycznych umiejętności i oswajać się z ideą pomagania.

A.K.