Elektroniczna ewidencja

Od 1 grudnia 2018 r. w Przedszkolu nr 63 będzie już aktywna
elektroniczna ewidencja czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
Dlatego też bardzo prosimy o zgłoszenie się rodziców/opiekunów prawnych do placówki, a dokładnie do nauczycieli poszczególnych grup, celem odbioru kart czipowych.
Szczegółowy regulamin korzystania z kart do elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu otrzymają państwo w przedszkolu razem z kartą oraz odnajdą go państwo tutaj.
KŁH