ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

Uwaga! Uwaga!
Wkrótce Dzień Babci i Dzień Dziadka.
Z tej okazji każda z grup przygotowała występ artystyczny.
Spotkania odbędą się w poszczególnych grupach wg harmonogramu:

  • Grupa I -- 25 stycznia, godz. 10:00;
  • Grupa II -- 22 stycznia godz. 10:30;
  • Grupa III -- 17 stycznia, godz. 17:00.

Wszystkim rodzicom przypominamy o tym, że osoba odbierająca dziecko z przedszkola /nie będąca rodzicem/ -- musi być upoważniona do odbioru dziecka.
Druk upoważnienia dostępny w zakładce "Organizacja - Dokumenty" oraz u nauczycieli poszczególnych grup.
KŁH