Święto Handlowca

W środę 23 stycznia grupa III z naszego przedszkola pełniła rolę reprezentacyjną
i z okazji Święta Handlowca, tradycyjnie jak co roku -- odwiedziliśmy DH Astra.
Z uwagi na formułę spotkania -- jeszcze przed otwarciem domu handlowego, przed dość dużym gronem pracowników -
grupa zerówkowa zaprezentowała przedstawienie "Nasze Jasełka".
Później każdy z obecnych pracowników otrzymał od dzieci w prezencie pamiątkowego skrzata,
a dzieci otrzymały słodkości i upominki.
Aby pracownicy będący na dyżurze od rana nie byli pokrzywdzeni -
przedszkolaki w strojach jasełkowych, kolorową i wesołą gromadą odwiedzili również część spożywczą DH Astra.
Tu również rozdawaliśmy wesołe skrzaty.
Od tego dnia nasze skrzaty będą zdobić stoiska firmowe Astry,
przypominając pracownikom i klientom o tegorocznym Święcie Handlowca.

Przy okazji - serdeczne podziękowania dla p. Patryka,
który wspomagał nas organizacyjnie w przestrzeni DH Astra i zaopiekował się naszymi rzeczami.
KŁH