Strajk zawieszony

W zawiązku z ogłoszeniem przez Zarząd główny ZNP
zawieszenia strajku pracowników oświaty,
zapraszamy dzieci do przedszkola od poniedziałku 29 kwietnia.