Plan dnia

6:30 – 7:00

ZABAWA

 • zabawy inspirowane przez dzieci
 • zabawy konstrukcyjne
 • gry i układanki dydaktyczne

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE:

 • indywidualne kontakty nauczycieli z dziećmi

7:00 – 8:15

ZABAWA

 • zabawy twórcze
 • zabawy konstrukcyjne
 • zabawy badawcze
 • gry i układanki dydaktyczne
 • zabawy inspirowane przez dzieci

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • praca indywidualna
 • ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne
 • zestawy ćwiczeń ruchowych
 • zabawy integracyjne
 • spotkania indywidualne z logopedą /poniedziałki i środy/

8:15 - 9:00 Śniadanie

ZABAWA

 • kącik małego czytelnika - chwila z wybraną książką
 • zabawy werbalne /m.in.: wierszyki, wyliczanki, piosenki/

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE:

 • zabiegi higieniczne
 • czynności samoobsługowe
 • prace użyteczne

9:00 – 11:15

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • zajęcia z mowy i myślenia
 • zabawy matematyczno - przyrodnicze
 • twórczość plastyczno - techniczna
 • zajęcia rytmiczno - muzyczne
 • zabawy dydaktyczne
 • kontakty ze sztuką /przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, wystawy/
 • zabawy integracyjne
 • zestaw ćwiczeń ogólnorozwojowych
 • rytmika
 • zajęcia dodatkowe - język angielski, religia

ZAJĘCIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

 • zabawy ruchowe
 • zabawy z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego
 • zabawy w piaskownicy
 • obserwacja przyrody
 • spacery i wycieczki
 • zajęcia sportowe

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE:

 • indywidualny kontakt nauczyciela z dzieckiem
 • czynności higieniczno - samoobsługowe


11:15 – 12:00 Obiad - I danie

ZABAWA

 • kącik małego czytelnika - chwila z wybraną książką
 • zabawy werbalne /m.in.: wierszyki, wyliczanki, piosenki/
 • ćwiczenia relaksacyjne
 • słuchanie bajek

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE:

 • indywidualny kontakt nauczyciela z dzieckiem
 • czynności higieniczno -  samoobsługowe

12:00 – 13:20

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • Słuchanie bajek i muzyki
 • zajęcia z mowy i myślenia
 • zabawy matematyczno - przyrodnicze
 • twórczość plastyczno - techniczna
 • zajęcia rytmiczno - muzyczne
 • zabawy edukacyjne
 • zabawy integracyjne
 • twórczość plastyczno - techniczna
 • zestaw ćwiczeń ogólnorozwojowych

ZAJĘCIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

 • zabawy ruchowe
 • zabawy z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego i w piaskownicy
 • obserwacja przyrody - spacery
 • zajęcia sportowe

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE:

 • czynności higieniczno - samoobsługowe


13:20 – 14:00 Obiad II danie

ZABAWA

 • kącik małego czytelnika - chwila z wybraną książką
 • zabawy werbalne /m.in.: wierszyki, wyliczanki, piosenki/
 • słuchanie bajek

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE:

 • czynności higieniczno - samoobsługowe


14:00 – 17:00

ZABAWA

 • zabawy inspirowane przez dzieci
 • zabawy twórcze
 • zabawy konstrukcyjne
 • zabawy badawcze
 • gry i układanki dydaktyczne

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • zabawy ruchowe
 • zabawy edukacyjne
 • praca indywidualna
 • uroczystości przedszkolne
 • warsztaty

ZAJĘCIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

 • zabawy ruchowe
 • zabawy z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego i w piaskownicy
 • obserwacja przyrody - spacery
 • zajęcia sportowe

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE:

 • czynności higieniczno - samoobsługowe
 • indywidualny kontakt nauczyciela z dzieckiem