Podstawa programowa Wychowania przedszkolnego:

Naszą codzienna pracę z dziećmi opieramy przede wszystkim na:

Nowej podstawie wychowania przedszkolnego