Programy

Program Wychowawczy Przedszkola Nr 63

Program ten został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U> nr 256, poz. 2572 z późn. zm) i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009r)

Więcej: Program Wychowawczy Przedszkola Nr 63

Koncepcja Pracy Przedszkola nr 63

Nakreśla  ona kierunki działania placówki. Wychodzimy z założenia, że zadaniem dorosłych jest przygotowanie dzieci do życia w przyszłości w taki sposób, aby potrafiły skutecznie poradzić sobie z zachodzącymi zmianami zarówno na płaszczyźnie osobistej, jak i społecznej. 
Naturalną konsekwencją takiego podejścia jest świadomość, że rzeczywistość wymusza na wszystkich kształcenie w ciągu całego życia, poprzez powstawanie organizacji uczących się, w drodze do powszechnie uczącego się społeczeństwa, społeczeństwa wiedzy.
Niezmiernie ważne tutaj są kompetencje kluczowe jako te, których wszyscy potrzebują do rozwoju osobistego i zatrudnienia, a także aktywnego udziału i integracji w życiu społecznym.

Więcej: Koncepcja Pracy Przedszkola nr 63

Plastyczne wędrówki przez cztery pory roku

Celem programu Plastyczne wędrówki przez cztery pory roku jest dostarczenie dzieciom coraz to nowych sposobów wyrażania siebie i swoich pomysłów na przedstawienie świata, takiego, jakim go widzą poprzez stymulację wyobraźni i inwencji twórczej dzieci. Realizowany jest on podczas codziennych działań z dziećmi oraz w ramach większych przedsięwzięć zaplanowanych w kalendarzu rocznym grupy i przedszkola.

Więcej: Plastyczne wędrówki przez cztery pory roku

Program czytelniczy

We współczesnym świecie telewizja i komputery odsunęły książki na dalszy plan. A przecież książki to najważniejszy środek przekazywania wiedzy, kształcenia wyobraźni, wzbogacania wartości moralno - społecznych oraz źródło rozrywki i zabawy. Stąd, jednym z głównych celów w wychowaniu i edukacji dzieci uczęszczających do naszego przedszkola jest budzenie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych. Służy temu m.in.: Program Czytelniczy promujący zainteresowanie literaturą, sprzyjający i wspomagający rozwój płynnego i prawidłowego mówienia, słuchania, rozumienia, zapamiętywania szczegółów, wyrażania własnych sądów i argumentowania opinii, koncentracji uwagi i wyciszania się.

Więcej: Program czytelniczy

Przedszkole Promujące Zdrowie

Zdrowie – według Światowej Organizacji Zdrowia, to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego. Przedszkole promujące zdrowie to takie, w którym dominuje troska o zdrowie i dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne i społeczne dzieci, nauczycieli i pozostałych pracowników placówki.

Więcej: Przedszkole Promujące Zdrowie

Strona 1 z 2