Plastyczne wędrówki przez cztery pory roku

Celem programu Plastyczne wędrówki przez cztery pory roku jest dostarczenie dzieciom coraz to nowych sposobów wyrażania siebie i swoich pomysłów na przedstawienie świata, takiego, jakim go widzą poprzez stymulację wyobraźni i inwencji twórczej dzieci. Realizowany jest on podczas codziennych działań z dziećmi oraz w ramach większych przedsięwzięć zaplanowanych w kalendarzu rocznym grupy i przedszkola.

Z wieloletnich obserwacji dzieci wiemy, że obszarem, w którym wykazują najwięcej twórczego podejścia są szeroko rozumiane działania plastyczno - techniczne. To poprzez zabawę w tworzenie, poprzez aktywność plastyczno – techniczną, dziecko zmotywowane chęcią osiągnięcia celu, jakim jest niewiadome jeszcze dzieło, przeżywa m.in.: twórcze podejście do narzędzi, twórcze podejście do materiałów, twórcze podejście do tematu oraz twórczą interpretację własnego dzieła. Stąd główny akcent tego programu to doświadczanie i poznawanie bogactwa środków warsztatu plastycznego, gdyż dziecko w wieku przedszkolnym /3-6 lat/ najbardziej intensywnie rozwija się w działaniu. Dzięki temu dziecko ma szansę zdobyć niezbędną wiedzę i poznać narzędzia umożliwiające mu coraz bardziej świadomą i efektywną działalność twórczą, jak również coraz bardziej świadome integrowanie wiedzy i praktyki w doświadczaniu różnych rodzajów procesu tworzenia w obszarze szeroko pojętej sztuki.
Autorką programu jest p. Katarzyna Łabędzka - Hełka.

CELE GŁÓWNE PROGRAMU:

  • Rozwój wyobraźni twórczej dzieci;
  • Kształtowanie kultury estetycznej i wrażliwości na otaczający świat;
  • Kształtowanie kreatywnej postawy dzieci wobec otoczenia;
  • Pobudzenie i ukierunkowanie ekspresji plastycznej dzieci poprzez poznawanie różnych technik plastycznych;
  • Tworzenie możliwości i warunków do samodzielnego podejmowania działań twórczych;
  • Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie i organizowania sobie miejsca pracy;
  • Dbanie o wszechstronny rozwój osobowości dziecka poprzez działalność plastyczno-techniczną;
  • Rozbudzanie wiary we własne siły, wyzwalanie optymizm poprzez doświadczanie sukcesu;
  • A w odległej perspektywie -- rozbudzanie kreatywnej postawy dziecka wobec sztuki i jej wytworów;

W ramach programu dzieci realizują działania z zakresu rysunku, malarstwa, papieroplastyki, origami oraz wielu innych, mniej typowych technik plastycznych.

Dodatkowo widząc wielką potrzebę realizacji ćwiczeń z zakresu małej i dużej motoryki, ćwiczeń związanych z chwytem przyborów, ćwiczeń z zakresu mikromotoryki - w naszej codziennej pracy z dziećmi wykorzystujemy często techniki Pedagogicznego systemu kształcenia i terapii przeznaczonego do pracy z dziećmi na poziomie edukacji elementarnej - metody Edukacja Przez Ruch Doroty Dziamskiej.
KŁH