Programy

Jesteśmy z Wrocławia

Program: Jesteśmy z Wrocławia jest bardzo ważną częścią naszych działań. Wśród priorytetowych celów wychowania młodego pokolenia mamy na uwadze szeroko rozumiane treści regionalne, a co za tym idzie wychowywanie świadomego i aktywnego mieszkańca - obywatela naszego miasta. Poprzez organizowanie działania, spotkania i zabawę - od znajomości własnego osiedla, dzielnicy, miasta, aż po znajomość regionu czy województwa dziecko poznaje, utrwala a z czasem również utożsamia te treści i wiążące się z tym wartości. Przybliżając je dziecku w wieku przedszkolnym liczymy na ich późniejsze echo w życiu dorosłym.

Więcej: Jesteśmy z Wrocławia

Twórcze Rozwiązywanie Problemów

Już od najmłodszych lat i od najwcześniejszego etapu edukacji istnieje możliwość rozwijania twórczego myślenia. Dzięki wprowadzeniu do codziennych aktywności odpowiednich ćwiczeń oddziałujemy na zdolności twórcze oraz inteligencję emocjonalną dziecka. Wszystkie dzieci rodzą się z predyspozycjami twórczymi, ale to już do rodzice, wychowawcy i nauczyciele tworzą warunki do rozwoju tych predyspozycji.

Więcej: Twórcze Rozwiązywanie Problemów

Strona 2 z 2