REKRUTACJA

Aby zapewnić sprawny i skuteczny nabór dzieci do przedszkoli, przyjęto jednolite zasady rekrutacji do wszystkich publicznych przedszkoli we Wrocławiu, które na stronie: www.edu.wroclaw.pl publikuje Urząd Miejski.
Na w/w stronie rekrutacji znajdziecie również Państwo ofertę edukacyjną wszystkich wrocławskich przedszkoli, a także zasady i harmonogram rekrutacji.

W dniach 8 - 11 maja 2018 r. rodzice podpisywali deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko w danej placówce na rok szkolny 2018/2019.

Szczegóły rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół prowadzonych przez Miasto Wrocław
na rok szkolny 2018/2019 dostępne są tutaj.

To tu odnajdą Państwo terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.
Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu i zasad rekrutacji dostępne są na w/w stronach oraz w każdym przedszkolu i szkole podstawowej.

W roku szkolnym 2016/2017 rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych w szkołach podstawowych odbędzie się na przełomie maja i czerwca 2018 roku.