REKRUTACJA 2015/2016

Aby zapewnić sprawny i skuteczny nabór dzieci do przedszkoli, przyjęto jednolite zasady rekrutacji do wszystkich publicznych przedszkoli we Wrocławiu, które na stronie: www.edu.wroclaw.pl publikuje Urząd Miejski.
Na w/w stronie rekrutacji znajdziecie również Państwo ofertę edukacyjną wszystkich wrocławskich przedszkoli, a także zasady i harmonogram rekrutacji.

Nabór do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016 rozpocznie się w marcu. Wszystkie informacje związane z naborem dzieci do przedszkola /również do naszego/ -- szczegółowe zasady i harmonogram rekrutacji --  odnajdą Państwo na w/w stronie.

Poniżej harmonogram: