REKRUTACJA

Aby zapewnić sprawny i skuteczny nabór dzieci do przedszkoli, przyjęto jednolite zasady rekrutacji do wszystkich publicznych przedszkoli we Wrocławiu, które na stronie: www.edu.wroclaw.pl publikuje Urząd Miejski.
Na w/w stronie rekrutacji znajdziecie również Państwo ofertę edukacyjną wszystkich wrocławskich przedszkoli, a także zasady i harmonogram rekrutacji.

Szczegóły rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół prowadzonych przez Miasto Wrocław
na rok szkolny 2017/2018 dostępne są tu:
https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/switcher-public/main.action?group=ksr

 

WAŻNE!!!

W związku ze zmianą prawa oświatowego organ prowadzący zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości do dnia 15 kwietnia 2017 r.
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
i uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu i zasad rekrutacji dostępne będą na stronach: www.edu.wroclaw.pl oraz www.wroclaw.pl
oraz w każdym przedszkolu i szkole podstawowej w pierwszej połowie kwietnia 2017 roku.

W związku w powyższym rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych w szkołach podstawowych

odbędzie się na przełomie kwietnia i maja 2017 roku.


 

 

Logowanie

Aktualnie na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości