Przedszkole

Istniejemy od 1 września 1985 roku. Przedszkole wychowało i wypuściło na świat wiele pokoleń absolwentów.

Nasze motto

Myśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne, kochać co dobre – w tym jest cel rozumnego życia” – dewiza Platona jest drogowskazem wszystkich pracowników placówki.

Nasze motto

Myśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne, kochać co dobre – w tym jest cel rozumnego życia” – dewiza Platona jest drogowskazem wszystkich pracowników placówki.

Edukacja

Naszą pracę opieramy przede wszystkim na najnowszej Podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Doświadczenie

Warte podkreślenia są wysokie kwalifikacje nauczycielek, które nie poprzestają na wiedzy zdobytej na studiach magisterskich i podyplomowych. Systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez liczne szkolenia, warsztaty i kursy doskonalące.

Posiłki

Śniadanie – 8.30-9.00
Obiad I danie – 11.30 – 12.00
Obiad II danie – 13.30- 14.00

Rekrutacja

Aby zapewnić sprawny i skuteczny nabór dzieci do przedszkoli, przyjęto jednolite zasady rekrutacji do wszystkich publicznych przedszkoli we Wrocławiuktóre na stronie: www.edu.wroclaw.pl publikuje Urząd Miejski. Na w/w stronie rekrutacji znajdziecie również Państwo ofertę edukacyjną wszystkich wrocławskich przedszkoli, a także zasady i harmonogram rekrutacji.

“Myśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne
kochać co dobre – w tym jest cel rozumnego życia”

Platon

Informacje o dostępności architektonicznej.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHTEKTONICZNA Przedszkola nr 63

Informacje o dostępności Przedszkola 63

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Przedszkola nr 63