174

Program Ekologiczny

Aktywni Ekologicznie w Przedszkolu Autorski program ekologiczny opracowany przez nauczycielki przedszkola ma na celu uwrażliwienie dzieci na przyrodę. Realizowane treści dotyczą ochrony środowiska. Materiał

106

Koncepcja Pracy Przedszkola nr 63

Nakreśla  ona kierunki działania placówki. Wychodzimy z założenia, że zadaniem dorosłych jest przygotowanie dzieci do życia w przyszłości w taki sposób, aby potrafiły skutecznie poradzić sobie

109

Program czytelniczy

We współczesnym świecie telewizja i komputery odsunęły książki na dalszy plan. A przecież książki to najważniejszy środek przekazywania wiedzy, kształcenia wyobraźni, wzbogacania wartości

113

Przedszkole Promujące Zdrowie

Zdrowie – według Światowej Organizacji Zdrowia, to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego. Przedszkole promujące

168

Jesteśmy z Wrocławia

Program: Jesteśmy z Wrocławia jest bardzo ważną częścią naszych działań. Wśród priorytetowych celów wychowania młodego pokolenia mamy na uwadze szeroko rozumiane treści

120

Twórcze Rozwiązywanie Problemów

Już od najmłodszych lat i od najwcześniejszego etapu edukacji istnieje możliwość rozwijania twórczego myślenia. Dzięki wprowadzeniu do codziennych aktywności odpowiednich ćwiczeń oddziałujemy na zdolności