Większość zdarzeń składających się na codzienność naszego przedszkola (zabawy, sytuacje edukacyjne, spotkania, imprezy, realizacje programów i inne) są dokumentowane w naszym przedszkolu w postaci zdjęć. Z uwagi na różną ich jakość, potrzebę ich dostosowywania do wymagań technicznych sprzyjających swobodnemu ich przeglądaniu, kłopotów z loginem i hasłami oraz z uwagi ochronę danych osobowych i wizerunku dzieci –
zdjęcia te nie będą publikowane na stronie
.

Jednak aby pamiątka w postaci zdjęć zaistniała również w Państwa domu została wypracowana przez nas inna formuła udostępnienia ich w oryginalnym formacie.
Wszystkie zdjęcia dokumentujące w danym roku szkolnym życie naszego przedszkola – będą posortowane na foldery poszczególnych grup
i dwukrotnie – w lutym po Balu karnawałowym i w czerwcu po Tygodniu dziecka będzie można te zdjęcia zgrać.

W tym celu poprosimy w stosownym czasie o przygotowanie i dostarczenie do przedszkola pustego i podpisanego nośnika USB.

Wnętrza