Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną odwołane zostaje wyjście do teatru w dniu 23.10.2020

Zadanie domowe dla chętnych “Czytelnicze drzewo”

  • Za każdą przeczytaną przez dziecko stronę dowolnej książki/czasopisma/opowiadania itp. dziecko robi jesienny liść i wpisuje na nim tytuł przeczytanego tekstu. Następnie przynosi liść do przedszkola i dekoruje nim czytelnicze drzewo.
  • Za każdą wysłuchaną przez dziecko książkę dziecko robi jesienny liść i wpisuje na nim tytuł przeczytanego tekstu. Następnie przynosi liść do przedszkola i dekoruje nim czytelnicze drzewo.

Wyjście do Teatru

23 października 2020 r. (piątek), nasza grupa weźmie udział w spektaklu teatralnym pt. “Babcia na jabłoni” we Włocławskim Teatrze Lalek.

Przedsięwzięcia grupy III w roku szkolnym 2020/2021

  • Innowacja Pedagogiczna „Klucz do kodowania”, której głównym celem jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, praca zespołowa, odpowiedzialne korzystanie z urządzeń mobilnych
  • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”, którego celem jest upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Ponadto wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.
  • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury”, którego celem jest promowanie i rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci i ich rodziców.

Śmiechoterapia

3 września 2020 r. (czwartek) w naszej grupie, zaraz po śniadaniu odbędą się pierwsze w tym roku szkolnym zajęcia ze śmiechoterapii.

Projekt Edukacyjny z zakresu edukacji zdrowotnej

W dniach 1-4 września 2020 r. nasza grupa będzie realizowała Program Edukacyjny „Koronawirus – co to takiego, jak się przed nim chronić?”. Jego celem jest edukowanie i motywowanie  przedszkolaków do kształtowania nawyków codziennego dbania o higienę.