INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

Przedszkole NR 63 istnieje od 1 września 1985 roku. Wychowało i wypuściło w świat wiele pokoleń absolwentów. Dziś do naszego przedszkola chodzą dzieci naszych pierwszych wychowanków. Czerpiąc z tych wieloletnich doświadczeń oraz ze źródeł przedstawiających najnowsze nurty współczesnej pedagogiki – zapewniamy dzieciom twórczą atmosferę zabawy i nauki w miłym, kameralnym otoczeniu sal i ogrodu.
Pod czujnym okiem nauczycieli i innych pracowników przedszkola dzieci szybko się aklimatyzują i bawiąc się przygotowują do wielkich życiowych dokonań.

Przedszkole nasze nie jest łatwe do znalezienia, gdyż mieści się w bloku mieszkalnym na ul. Horbaczewskiego 27 we Wrocławiu.

 

Wnętrze przedszkola jest kolorowe, kameralne i przypomina swoim charakterem zacisze domowe.

Organem prowadzącym jest gmina Wrocław, Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Edukacji, ul. G. Zapolskiej 2/4 we Wrocławiu.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest: Dolnośląskie Kuratorium Oświaty z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu.

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA:

Myśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne, kochać co dobre – w tym jest cel rozumnego życia” – dewiza Platona jest drogowskazem wszystkich pracowników placówki. W swojej pracy opieramy się na przekonaniu, że przedszkole kształtuje osobowość małego człowieka na całe życie oraz, że braków wychowania przedszkolnego nie uzupełni nawet najlepszy uniwersytet. Dlatego poprzez nasze działania pragniemy nauczyć dzieci trudnej sztuki wyboru i podejmowania decyzji, tak istotnych we współczesnym świecie. Staramy się wyzwalać twórczość i aktywność wychowanków oraz zachęcamy ich do odkrywania i dociekliwego poznawania świata, który niedługo będą zdobywać.

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA:

Przedszkole nasze pracuje od poniedziałku do piątku
w godz.: 6:30 – 17:00.

Posiłki:
Śniadanie – 8.30-9.00
Obiad I danie – 11.30 – 12.00
Obiad II danie – 13.30- 14.00

Zajęcia prowadzone są w trzech grupach: grupa I – Misie, grupa II – Zajączki  i grupa III – Krasnale. Każda grupa jest pod opieką nauczycielek i pani woźnej, które pracują w pełnym wymiarze godzin. Dodatkowo w grupach młodszych jest również zatrudniona pomoc nauczyciela.

Naszą pracę opieramy przede wszystkim na najnowszej Podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
Innymi bardzo ważnymi dokumentami inspirującym nasze działania są: „Koncepcja pracy Przedszkola Nr 63 we Wrocławiu” oraz “Program wychowawczy Przedszkola nr 63″ autorstwa rady pedagogicznej naszej placówki.
Naszą codzienną pracę planujemy korzystając również z kilku programów wypracowanych na potrzeby naszych wychowanków przez grono pedagogiczne naszego przedszkola. A są to:

W naszej codziennej pracy z dziećmi, podejmowanych działaniach, organizowanych zabawach i sytuacjach edukacyjnych bardzo duży nacisk kładziemy na rozwijanie zainteresowań czytelniczych, teatralnych i plastycznych, nie zapominając o zasadach zdrowego żywienia i bezpiecznej zabawy. Organizacja i program wychowawczo – dydaktyczny odpowiada potrzebom i zainteresowaniom dzieci, przy czym zawsze uwzględniamy niepowtarzalność i odrębność każdego dziecka.

Ponadto w ramach zajęć dodatkowych nauczyciele specjaliści prowadzą w naszym przedszkolu:

 • Gimnastykę ogólnorozwojową;
 • Spotkania z logopedą;
 • Religię;

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA:

Warte podkreślenia są wysokie kwalifikacje nauczycielek, które nie poprzestają na wiedzy zdobytej na studiach magisterskich i podyplomowych. Systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez liczne szkolenia, warsztaty i kursy doskonalące. Na co dzień stosują aktywne formy wychowania, nowatorskie rozwiązania metodyczne i pedagogiczne. Dzięki temu, nasze codzienne działania, organizowane zabawy i sytuacje edukacyjne, obejmujące aktywność twórczą, badawczą, ruchową i artystyczną – stymulują rozwój naszych przedszkolaków. Stąd każdy z naszych wychowanków ma możliwość odnoszenia codziennych małych i wielkich sukcesów na miarę swoich indywidualnych możliwości.

Zapraszamy Państwa do współpracy, rozmów z nauczycielkami, wyjaśniania wątpliwości i wspólnego obserwowania postępów Państwa dzieci.

Dyrektor Przedszkola nr 63 chętnie pomoże Państwu w rozwiązaniu ewentualnych problemów.

KALENDARIUM STAŁYCH IMPREZ

Ich realizacja w danym roku szkolnym obejmuje wszystkie dzieci z naszego przedszkola lub tylko poszczególne grupy:

JESIEŃ:

 • Tygodniowy program promujący zdrowie i bezpieczeństwo – realizacja przedszkolnego programu prozdrowotnego;
 • Urodziny Kubusia Puchatka – dzieci przebierają się za wybraną postać z bajki, zabawy, pląsy i tańce, realizacja przedszkolnego programu czytelniczego;
 • Bal kapelusza.

ZIMA:

 • Mikołajki wspólne zabawy z Mikołajem;
 • Przedszkolne spotkania wigilijne — śpiewanie kolęd, ludowe zwyczaje i tradycje świąteczne, wspólne biesiadowanie;
 • Święto Babci i Dziadka, przygotowanie uroczystości grupowej – spotkanie z najstarszym pokoleniem;
 • Bal karnawałowy;
 • Happening w DH Astra z okazji Dnia Handlowca;

WIOSNA:

 • spotkanie wielkanocne;
 • Organizacja turnieju wiedzy o Wrocławiu Spacerkiem po Wrocławiu dawniej i dziś w ramach Wielkiej Przedszkolnej Nagrody Wrocławia dla dzieci z wrocławskich przedszkoli;
 • Udział w zawodach, konkursach i turniejach w ramach Wielkiej Wrocławskiej Przedszkolnej Nagrody Wrocławia;

LATO:

 • Wielkie obchody święta dzieci – Tydzień dla dziecka – czyli atrakcyjne imprezy, zabawy i wycieczki ;
 • Pożegnanie straszaków;
 • Uroczyste spotkania z rodzicami – zakończenie roku szkolnego połączone z świętem rodziny.;

ORAZ NA BIEŻĄCO:

 • Realizacja programów tematycznych /zdrowotny, plastyczny, czytelniczy, regionalny/;
 • Przedstawienia teatralne w przedszkolu;
 • Koncerty muzyki poważnej w cyklu „Spotkania z muzyką”;
 • Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym 3 – 5 lat;
 • Warsztaty tematyczne i świąteczne z rodzicami;
 • Wizyty w bibliotece „Ikar” – realizacja programu czytelniczego;
 • Wizyty w Szkole Podstawowej Nr 118 i SzP 38;
 • Wizyty klas zaprzyjaźnionych w przedszkolu z SzP 118 i SzP 38;
 • Wyjścia;
 • Wycieczki;