6:30 – 7:00

ZABAWA

 • zabawy inspirowane przez dzieci
 • zabawy konstrukcyjne
 • gry i układanki dydaktyczne

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE:

 • indywidualne kontakty nauczycieli z dziećmi

7:00 – 8:15

ZABAWA

 • zabawy twórcze
 • zabawy konstrukcyjne
 • zabawy badawcze
 • gry i układanki dydaktyczne
 • zabawy inspirowane przez dzieci

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • praca indywidualna
 • ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne
 • zestawy ćwiczeń ruchowych
 • zabawy integracyjne
 • spotkania indywidualne z logopedą /poniedziałki i środy/

  8:15 – 9:00 Śniadanie

  ZABAWA

  • kącik małego czytelnika – chwila z wybraną książką
  • zabawy werbalne /m.in.: wierszyki, wyliczanki, piosenki/

  CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE:

  • zabiegi higieniczne
  • czynności samoobsługowe
  • prace użyteczne

  9:00 – 11:15

  ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

  • zajęcia z mowy i myślenia
  • zabawy matematyczno – przyrodnicze
  • twórczość plastyczno – techniczna
  • zajęcia rytmiczno – muzyczne
  • zabawy dydaktyczne
  • kontakty ze sztuką /przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, wystawy/
  • zabawy integracyjne
  • zestaw ćwiczeń ogólnorozwojowych
  • rytmika
  • zajęcia dodatkowe – język angielski, religia

  ZAJĘCIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

  • zabawy ruchowe
  • zabawy z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego
  • zabawy w piaskownicy
  • obserwacja przyrody
  • spacery i wycieczki
  • zajęcia sportowe

  CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE:

  • indywidualny kontakt nauczyciela z dzieckiem
  • czynności higieniczno – samoobsługowe

  11:15 – 12:00 Obiad – I danie

  ZABAWA

  • kącik małego czytelnika – chwila z wybraną książką
  • zabawy werbalne /m.in.: wierszyki, wyliczanki, piosenki/
  • ćwiczenia relaksacyjne
  • słuchanie bajek

  CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE:

  • indywidualny kontakt nauczyciela z dzieckiem
  • czynności higieniczno –  samoobsługowe

  12:00 – 13:20

  ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

  • Słuchanie bajek i muzyki
  • zajęcia z mowy i myślenia
  • zabawy matematyczno – przyrodnicze
  • twórczość plastyczno – techniczna
  • zajęcia rytmiczno – muzyczne
  • zabawy edukacyjne
  • zabawy integracyjne
  • twórczość plastyczno – techniczna
  • zestaw ćwiczeń ogólnorozwojowych

  ZAJĘCIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

  • zabawy ruchowe
  • zabawy z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego i w piaskownicy
  • obserwacja przyrody – spacery
  • zajęcia sportowe

  CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE:

  • czynności higieniczno – samoobsługowe

  13:20 – 14:00 Obiad II danie

  ZABAWA

  • kącik małego czytelnika – chwila z wybraną książką
  • zabawy werbalne /m.in.: wierszyki, wyliczanki, piosenki/
  • słuchanie bajek

  ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

  • ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne

  CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE:

  • czynności higieniczno – samoobsługowe

  14:00 – 17:00

  ZABAWA

  • zabawy inspirowane przez dzieci
  • zabawy twórcze
  • zabawy konstrukcyjne
  • zabawy badawcze
  • gry i układanki dydaktyczne

  ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

  • zabawy ruchowe
  • zabawy edukacyjne
  • praca indywidualna
  • uroczystości przedszkolne
  • warsztaty

  ZAJĘCIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

  • zabawy ruchowe
  • zabawy z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego i w piaskownicy
  • obserwacja przyrody – spacery
  • zajęcia sportowe

  CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE:

  • czynności higieniczno – samoobsługowe
  • indywidualny kontakt nauczyciela z dzieckiem


  47