We współczesnym świecie telewizja i komputery odsunęły książki na dalszy plan. A przecież książki to najważniejszy środek przekazywania wiedzy, kształcenia wyobraźni, wzbogacania wartości moralno – społecznych oraz źródło rozrywki i zabawy. Stąd, jednym z głównych celów w wychowaniu i edukacji dzieci uczęszczających do naszego przedszkola jest budzenie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych. Służy temu m.in.: Program Czytelniczy promujący zainteresowanie literaturą, sprzyjający i wspomagający rozwój płynnego i prawidłowego mówienia, słuchania, rozumienia, zapamiętywania szczegółów, wyrażania własnych sądów i argumentowania opinii, koncentracji uwagi i wyciszania się.

 

Zamierzone cele programu można osiągnąć dzięki rozpoczęciu czytania dzieciom już na wczesnym etapie ich rozwoju, systematycznej pracy z tekstem w różnych formach, dobraniu odpowiedniej literatury do wieku, zainteresowań dziecka. Dyskusje na temat przeczytanego tekstu, dają możliwość podzielenia się z innymi swoimi emocjami i wrażeniami z wysłuchanego fragmentu. Ważne jest również stworzenie dzieciom podstawowej możliwości ekspresji rysunkowej, by poprzez różne formy pracy ćwiczyć koncentracje uwagi, spostrzeganie i kojarzenie oraz stymulować wyobraźnię i kreatywne myślenie.

W ramach programu realizujemy min:

 • Systematyczne czytanie literatury dziecięcej przez nauczycielki w poszczególnych grupach przedszkolnych
 • Czytanie literatury dziecięcej przez rodziców i zaproszonych gości np. zaprzyjaźnionego aktora Wrocławskiego Teatru Lalek
 • Współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną „Ikar” Filia nr 23 /Bulwar Ikara/
 • Organizację Urodzin Kubusia Puchatka
 • Udział w konkursach recytatorskich w przedszkolu i poza nim
 • Organizację spotkań z autorami książek
 • Projekt czytelniczy Torba pełna bajek
 • Przedszkolną Bajkową ławeczkę – specyficzną bibliotekę.

Cele programu:

 • Doskonalenie umiejętności językowych;
 • Wzrost zrozumienia tekstów i poleceń;
 • Poprawa koncentracji, wydłużenie czasu uwagi;
 • Rozwijanie pamięci i wyobraźni;
 • Poprawa wypowiedzi dzieci;
 • Wyciszenie;
 • Zwiększenie zdolności dzieci do refleksji i krytycznego myślenia;
 • Rozwój inteligencji emocjonalnej;
 • Poprawa poczucia własnej wartości dzieci;
 • Poprawa wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi;
 • Wzrost zaangażowania rodziców w czytanie dzieciom w domu;
 • Wzrost czytelnictwa;
 • Wyrabianie nawyków dobrego kontaktu z książką.

Dodatkowo w każdym roku szkolnym nasze przedszkolaki są również zapraszane do biblioteki Ikar na cykliczne Spotkania z ciekawą książką /wszystkie trzy grupy/ wg harmonogramu spotkań.
Zapraszamy również dzieci i rodziców do naszego kącika – “Bajkowej Ławeczki” – znajdującej się w holu, gdzie można jak z prawdziwej biblioteki wypożyczyć książki.
KŁH

  56