Program: Jesteśmy z Wrocławia jest bardzo ważną częścią naszych działań. Wśród priorytetowych celów wychowania młodego pokolenia mamy na uwadze szeroko rozumiane treści regionalne, a co za tym idzie wychowywanie świadomego i aktywnego mieszkańca – obywatela naszego miasta. Poprzez organizowanie działania, spotkania i zabawę – od znajomości własnego osiedla, dzielnicy, miasta, aż po znajomość regionu czy województwa dziecko poznaje, utrwala a z czasem również utożsamia te treści i wiążące się z tym wartości. Przybliżając je dziecku w wieku przedszkolnym liczymy na ich późniejsze echo w życiu dorosłym.

Spacerkiem po Wrocławiu dawniej i dziś to turniej wiedzy o Wrocławiu realizowany w ramach Wielkiej Przedszkolnej Nagrody Wrocławia. Jest to corocznie organizowany przez nas turniej dobrej zabawy dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich wokół niewątpliwie bardzo ważnego tematu, jakim jest: znajomość własnego miasta. W minionych latach realizowaliśmy go we współpracy z radą pedagogiczną Przedszkola nr 43 oraz Przedszkola nr 31 we Wrocławiu.
Jako wieloletni gospodarze tych spotkań, zbieramy zawsze słowa uznania za koncepcję, organizację i przebieg tego nietypowego spotkania z Wrocławiem. A dzieci? Uśmiechnięte i zadowolone kończą turniej jako zdobywcy licznych emblematów naklejonych na koszulkach, na znak wzorowego zaliczenia poszczególnych stacji.
Już niedługo przed nami kolejna edycja. Ten pierwszy zrealizowany był wiosną w 2004 roku. W kolejnych latach zmieniły się pomoce do niektórych zadań i dekoracja sali, zmienili się też opiekunowie poszczególnych zadań. Ale nie zmienił się nasz zapał do dbania o jakość naszych działań, bo mamy w pamięci, że głównymi ich odbiorcami są dzieci, dla których wiedza o własnym mieście jest częścią ich tożsamości.

Nasz program Jesteśmy z Wrocławia poprzez treści regionalne dostarcza dziecku niezbędne dla jego budzącej się dopiero świadomości pochodzenia i tożsamości – wiedzę i bogactwo wiążącego się z nimi dziedzictwa. Poprzez systematyczny kontakt i doświadczania w tym zakresie możemy cicho liczyć na pojawienie się u niego więzi emocjonalnej z tą „małą” i „dużą” Ojczyzną. Być może efektem takich spotkań będzie wypowiedziane w przyszłości zdanie „kocham ten Wrocław i tutaj chcę żyć”. Pamiętajmy o tym opowiadając naszym dzieciom o Wrocławiu, Krakowie, czy Poznaniu.
KŁH

97