Zdrowie – według Światowej Organizacji Zdrowia, to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego. Przedszkole promujące zdrowie to takie, w którym dominuje troska o zdrowie i dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne i społeczne dzieci, nauczycieli i pozostałych pracowników placówki.

 

Zdaniem Trevora Williama, przedszkole takie charakteryzują trzy cechy :

 • edukacja prozdrowotna w ramach programu wychowania przedszkolnego
 • uwzględnianie zdrowia w życiu przedszkola
 • współdziałanie przedszkola z rodziną i społecznością lokalną w zakresie ochrony zdrowia i pomnażania jego potencjału.

Poza tym dzieci uczą się kontrolować stan własnego zdrowia, dbać o nie i ciągle pomnażać jego potencjał. Ważne jest, aby nauczyć je rozwiązywania aktualnych problemów, jakimi są: stres, agresja, niechęć do niektórych potraw, niska aktywność ruchowa. Aby promocja zdrowia w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym była skuteczna, niezbędne jest poszukiwanie instytucji i osób wspierających. Służyć one mogą merytoryczną wiedzą i wspomagać w realizacji programu przez konsultacje, dostarczanie materiałów, przeprowadzanie pogadanek, prelekcji dla dzieci na tematy zdrowotne.
Celami tego programu są:

 1. Popularyzowanie zdrowego stylu życia, w tym: aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania się, zachowania higieny osobistej, higieny otoczenia i żywienia, poprzez formy aktywności artystycznej dziecka, zabawę, happeningi itp.
 2. Kształtowanie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego, promowanie zajęć rekreacyjnych i sportowych.
 3. Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych osób.
 4. Aktywizowanie rodziców do współpracy w wychowaniu dla zdrowia.
 5. Uczenie dzieci sposobów zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia.
 6. Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych osób.
 7. Kształtowanie u dzieci postawy asertywnego zachowania wobec osób i sytuacji stanowiących zagrożenie.
 8. Uczenie dzieci bezpiecznego korzystania z urządzeń na placach zabaw oraz bezpiecznego poruszania się na drodze.

W ramach programu realizujemy min:

 • Tydzień dla zdrowia;
 • Olimpiadę sportową;
 • Spotkania z ludźmi różnych specjalności, np.: stomatolog, psycholog, okulista, policjant;
 • Pracę metodą stacyjną;
 • Pracę z dziećmi wg metody Weroniki Sherborne;
 • Wykorzystanie elementów metody Labana;
 • Rodzinny piknik w ogrodzie przedszkolnym;
 • Ruchowe zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci z rodzicami;
 • Bal warzyw i owoców;
 • Wspólne przyrządzanie zdrowych posiłków – cykliczne warsztaty i zajęcia kulinarne;

Ponadto:

W roku szkolnym 2013/2014 nasze Przedszkole przystąpiło do organizowanego pod patronatem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wrocławia programu Profilaktycznego próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolny, 3 – 5 lat.

W związku z uczestnictwem w programie, będą odbywały się w przedszkolu różnorodne działania edukacyjno – wychowawcze dla dzieci i spotkania informacyjno – edukacyjne dla rodziców.„NIECH WIEDZĄ MALI I DUZI, ŻE ZDROWIE ZACZYNA SIĘ W BUZI”.

Próchnica zębów mlecznych i stałych to choroba o wielu przyczynach związanych z czynnikami zewnętrznymi. Maja na nią wpływ cztery współdziałające ze sobą czynniki:
• podatność, czyli zła jakość i słabe uwapnienie tkanki zęba,
• płytka bakteryjna odkładająca się na zębach i zawierająca bakterie kwasotwórcze inicjujące rozwój próchnicy,
• pożywka węglowodanowa (cukry) niezbędne dla bakterii do produkcji kwasów oraz częste spożywanie sprzyjających próchnicy przekąsek i słodyczy.

Zapobieganie próchnicy obejmuje różnorodne formy działań profilaktycznych:
• profilaktykę zbiorową, fluorowanie wody pitnej lub soli kuchennej dla społeczności lokalnej,
• profilaktykę grupowa, nadzorowaną w przedszkolach, szkołach i innych instytucjach opieki nad dzieckiem, pozwalającą na zapobieganie próchnicy zębów mlecznych i stałych poprzez szczotkowanie zębów związkami fluor podczas zajęć, odbywających się jedno czasowo w grupach dzieci w wieku od 3 do 12 lat,
• profilaktykę indywidualną, na która składa się profilaktyka domowa oraz 
• profilaktyka profesjonalna, prowadzona w gabinetach dentystycznych.

Warto pamiętać żeby profilaktyka indywidualna zębów dziecka była skuteczna powinna być ukierunkowana i kontrolowana przez rodziców:
— to rodzice myją zęby  dzieciom w wieku przedszkolnym, ponieważ one wciąż nie potrafią tego robić prawidłowo i dokładnie, ciągle uczą się tej czynności,
— rodzice prowadzą je na regularne wizyty dentystyczne w celu wyrabiania w nich nawyku i potrzeby dbania o swoje uzębienie,
— rodzice ograniczają spożycie pokarmów bogatych w cukry, ucząc dziecko i przestrzegając określonych zasad (słodycze je się po głównym posiłku, najlepiej gdy spożywamy je raz na jakiś czas w ustalonym wspólnie z dzieckiem dniu, zawsze po spożyciu słodyczy myjemy zęby  albo chociaż płuczemy jamę ustną).

56