Aby zapewnić sprawny i skuteczny nabór dzieci do przedszkoli, przyjęto jednolite zasady rekrutacji do wszystkich publicznych przedszkoli we Wrocławiu, które na stronie: www.edu.wroclaw.pl publikuje Urząd Miejski.
Na w/w stronie rekrutacji znajdziecie również Państwo ofertę edukacyjną wszystkich wrocławskich przedszkoli, a także zasady i harmonogram rekrutacji.

Wkrótce rodzice podpisywać będą deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko w danej placówce na rok szkolny 2020/2021.

To tu odnajdą Państwo terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.
Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu i zasad rekrutacji dostępne są na w/w stronach oraz w każdym przedszkolu i szkole podstawowej.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych – dzieci 3, 4 letnie

Lista kandydatów zakwalifikowanych – dzieci 5 letnie

Lista kandydatów niezakwalifikowanych – dzieci 3, 4 letnie

Lista kandydatów niezakwalifikowanych – dzieci 5 letnie