Już od najmłodszych lat i od najwcześniejszego etapu edukacji istnieje możliwość rozwijania twórczego myślenia. Dzięki wprowadzeniu do codziennych aktywności odpowiednich ćwiczeń oddziałujemy na zdolności twórcze oraz inteligencję emocjonalną dziecka. Wszystkie dzieci rodzą się z predyspozycjami twórczymi, ale to już do rodzice, wychowawcy i nauczyciele tworzą warunki do rozwoju tych predyspozycji.

W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczęliśmy w naszym przedszkolu innowację pedagogiczną: Edukacja twórcza.Twórcze rozwiązywanie problemów w praktyce zatwierdzoną przez wrocławskie Kuratorium Oświaty Kadra pedagogiczna naszego przedszkola odbyła roczny kurs i zdobyła kompetencję do prowadzenia zajęć z lekcji twórczości. Trening twórczości odbywa się we wszystkich grupach naszej placówki.

Zajęcia przeprowadzane w zgodzie z tym programem bawią, zachęcają do działania oraz wzbudzają ciekawość świata u dzieci.

Wyposażenie dziecka w zdolności i umiejętności twórcze rozwijać bedziemy poprzez stosowanie heurystyk twórczych tj. Technik działania o charakterze dywergencyjnym- umożliwiają poszukiwanie i konstruowanie nowych rozwiązań, nie ograniczają do jednego pomysłu, a wręcz prowokują do poszukiwania własnych idei.

Stąd w naszych codziennych działaniach oraz zadaniach twórczych dla dzieci szczególnie praktykujemy:
— burzę mózgów;
— łańcuch skojarzeń;
— skojarzenia gwiezdne- słoneczko;
— mapę myśli;
— obrazki dynamiczne;
— technikę scamper;
— piramidę priorytetów;
— drzewko decyzyjne;
itp.

Naszym celem jest sylwetka twórczego absolwenta, który kończąc edukację przedszkolna w naszej placówce będzie posiadał już kilka poniższych cech:
— pozytywna samoocena;
— otwartość na nowe pomysły i doświadczenia;
— śmiałość w podejmowaniu wyzwań;
— formułowanie niecodziennych pytań;
— skłonność do wybierania niestandardowych rozwiązań;
— gotowość do podejmowania nowych wyzwań;
— posiadanie oryginalnych pomysłów;

Dodatkowo wszystkich rodziców i opiekunów zachęcamy by codzienne, domowe aktywności dzieci organizowali tak jak my — z uwagą na możliwość podejmowania przez nie samodzielnych działań i decyzji. Pamiętajmy, że w dążeniu do kształtowania otwartości i samodzielności dzieci bardzo ważne jest wspieranie ich poprzez pozytywne zachęty, pobudzające dziecko do twórczego poszukiwania rozwiązań – komunikaty tj:

 • Na pewno dasz sobie radę.
 • To dobre pytanie.
 • Opowiedz o tym więcej.
 • A może sprawdzisz inne możliwości?
 • Spróbuj sam. Jak będziesz potrzebować pomocy to daj znać.
 • To interesujące.

Nie zaburzajmy wczesnych objawów twórczej aktywności, to poprzez takie działania dzieci uczą się twórczego rozwiązywania problemów:

 • zabawy konstrukcyjne: rysowanie, budowanie z klocków i materiału przyrodniczego;
 • zabawy tematyczne: pojawianie się w zabawie towarzyszy fikcyjnych /osoby, zwierzęta/;
 • twórczość językowa: tworzenie neologizmów, zagadek, rymowanek, bajek;
 • opowiadanie zmyślonych historii;
 • myślenie animistyczne: myślenie dziecięce, ożywianie przedmiotów służących do zabawy /lalek, maskotek, itp./;
 • humor: przebieranie się, płatanie figli, rysowanie karykatur.
59